Arkiv för 'Processorientering' Kategori

Sep 02 2009

10 missar att undvika

Publicerat av under Processorientering

I en artikel listas Gartners 10 EA (enterprise architecture) missar vilka är bra och kan tillämpas vid design och etablering av IT-processer.[…]

Inga kommentarer ännu

Maj 06 2009

Effektiva processer med kvantitet i fokus

Publicerat av under Processorientering

Effektiva processer – innebär att det som produceras görs på ett effektivt sätt. Det säger däremot ingenting om att rätt saker eller tjänster produceras eller någonting om kvaliteten. På en projektledarutbildning för många år sedan gick en övning ut på att tillverka lådor av papper. Samtliga grupper fokuserade på att tillverka så många lådor som […]

Inga kommentarer ännu

Aug 25 2008

Processtyrd inte motsatts till händelsestyrd

Publicerat av under Processorientering

Under en utbildning som jag höll för en tid sedan diskuterades vad en processtyrd IT-verksamhet kan ge för fördelar och framför allt vad som krävs för att förväntade fördelar ska infrias. En av flera frågeställningar som diskuterades var att ”gå från en händelsestyrd IT-verksamhet till att bli en processtyrd”. Påståendet innebär att en händelsestyrd verksamhet […]

Inga kommentarer ännu

Maj 22 2008

Funktions silos? Nej, process silos

”Funktions silos” är ett etablerat uttryck och organisationer har som ambition att bryta detta med processorientering. Men i en del organisationer har funktions silos istället blivit vad jag kallar för ”process silos”. De olika funktionerna tittar på olika (eller samma) publika ramverk och modeller och designar och etablerar processer helt oberoende av varandra, utan någon […]

Inga kommentarer ännu

Feb 16 2008

Syfte och mål med processmognad

Publicerat av under Processorientering

Vid genomförande av processmognadsanalyser och definiering av mognads- nivåer måste syfte och mål vara tydlig. Några frågeställningar som kan vara till hjälp: – Varför ska den genomföras och i vilket syfte ska informationen användas? – Varför ska vi nå en högre mognadsnivå för en specifik process, vilket värde ger det? – Om en processmognadsnivå höjs, […]

Inga kommentarer ännu