Arkiv för 'Organisation och roller' Kategori

Mar 22 2009

Organisationen som gärna anpassar sig och den som ogärna gör det

Kulturen i den anpassande organisationen kännetecknas av bland annat förtroende, entusiasm och integritet. Den icke anpassande organisa- tionen karaktäriseras av bland annat nonchalans och inåtvänt fokus vilket undergräver organisationens förmåga att ta till sig förändring. Kultur är någonting som man lär sig, oskrivna regler, och präglas av bland annat normer, värderingar, antaganden, principer, historier, riktlinjer […]

En kommentar än så länge

Maj 22 2008

Funktions silos? Nej, process silos

”Funktions silos” är ett etablerat uttryck och organisationer har som ambition att bryta detta med processorientering. Men i en del organisationer har funktions silos istället blivit vad jag kallar för ”process silos”. De olika funktionerna tittar på olika (eller samma) publika ramverk och modeller och designar och etablerar processer helt oberoende av varandra, utan någon […]

Inga kommentarer ännu

Apr 28 2008

Analyser och logik

En historia som jag fick med e-posten här om dagen, rolig men också tänkvärd: ”Ett svenskt och ett japanskt företag bestämde sig för att utkämpa en årlig roddtävling med åttamannalag. Bägge manskapen tränade länge och när dagen för kapprodden kom var båda lagen i absolut toppform men japanerna vann med ett försprång på 1 km. […]

Inga kommentarer ännu

Jan 30 2008

Den förbisedda resursen

Det är få verksamheter som gör kompetens inventeringar. Om man ser kompetens som en resurs, vilket man borde göra, borde också kompetens inventeringar vara en självklarhet. Ofta finns kompetens som inte är känd. Det innebär att verksamheten inte använder och tar tillvara på de resurser som faktiskt finns. Vilket i sin tur också innebär att […]

Inga kommentarer ännu

Jan 15 2008

Kunskap, kompetens och erfarenhet

Kunskap, kompetens och erfarenhet är vanligt använda begrepp, men vad är innebörden och därmed skillnaden? Kompetens innebär att klara av en uppgift genom att ha rätt kunskap och förmåga. För att ta till sig kunskap och omsätta den till kompetens måste förmåga att använda och relatera till kunskapen finnas. Först då blir kunskap kompetens. Erfarenhet […]

Inga kommentarer ännu

Nästa »