Arkiv för 'Mål och nyckeltal' Kategori

Mar 03 2010

IT-slöseri under lupp

Publicerat av under Mål och nyckeltal

Statligt it-slöseri under lupp, nu ska Riksrevisionen göra en granskning av IT-projekt som sprängt sin budget. I USA har man infört en dashboard över alla myndigheters IT -investeringar vilken finns tillgänglig på internet för alla.[…]

Inga kommentarer ännu

Feb 18 2010

Varför kan och bör ställas i många olika sammanhang

Fem frågor som jag använder frekvent och som är bra att utgå ifrån i många olika sammanhang är vad, varför, vem, när och hur. Den fråga som generellt inte ställs i tillräcklig omfattning är varför. Och till det kan man verkligen ställa sig frågan varför det är så.[…]

Inga kommentarer ännu

Dec 10 2009

Dashboard över IT-investeringar

En dashboard körs i beta för att visa status på de stora IT-investeringar som görs av myndigheter. Intressant att se vilka projekt som initierats, storlek på investering, när projekten ska vara slutförda och status i form av grön, gul eller röd indikator.[…]

En kommentar än så länge

Dec 04 2009

Value alignment – värdeord och styrmedel

När man definierar värdeord och styrmedel är det av vikt att dessa är i samverkan och inte är motsägande.

Det kan tyckas fundamentalt att värdeord speglas i styrmedel som mål och ersättningsmodeller, men är i realiteten inte alltid lika självklart. […]

Inga kommentarer ännu

Maj 07 2009

IT-mål och processmål

Publicerat av under Mål och nyckeltal

I tidigare inlägg skrev jag om effektiva processer och resultat. En central del är prestandamätning, mätning av key goal indicators (KGI) och key performance indicators (KPI). KGI talar om huruvida en IT-process har uppnått IT-målen. KPI talar om hur väl en IT-process fungerar för att möjliggöra att målet nås dvs processmål. […]

Inga kommentarer ännu

Nästa »