Arkiv för 'IT Service Management' Kategori

Mar 15 2010

Tjänstekatalog med vilket syfte?

Publicerat av under IT Service Management

Innan man påbörjar arbetet med att ta fram en tjänstekatalog (Service catalogue) måste syfte vara formulerat och förankrat. Det primära syftet är vanligen att känna till och ha kontroll på vad som krävs för att leverera och ge support på en specifik IT-tjänst.[…]

Inga kommentarer ännu

Jan 24 2009

Vad som krävs för bra team och laganda

I artikeln “Lagarbete är ingen sällskapslek” finns ett antal punkter listade i fakta rutan “Detta gör en grupp till ett lag“. När jag läste artikeln och fakta rutan om vad som krävs för bra team tänkte jag på min definition av vad en tillämpning av IT Service Management innebär och gjorde en liten “mappning” enligt följande: […]

Inga kommentarer ännu

Jan 18 2009

Koppling SOA och ITSM

Koppling mellan SOA (Service Oriented Architecture) och ITSM (IT Service Management). Svaret beror på vad man menar och lägger in i begreppen SOA och ITSM. Vad tjänsteorienterad arkitektur egentligen är och innebär är inte enkelt att få svar på eftersom definitionerna av vad tjänsteorienterad arkitektur egentligen är och innebär ofta är luddiga. Ofta är svaret “behovsanpassat” efter olika leverantörers perspektiv och syn.[…]

4 kommentarer än så länge

Nov 20 2008

Syfte med SLA och servicenivåer

Publicerat av under IT Service Management

Syfte med servicenivåavtal (Service Level Agreement – SLA) för IT-tjänster är vanligen att kärnverksamhet och IT-verksamhet ska ha en gemensam bild över krav, förväntningar och ansvar. Detta kan också uppnås utan ett formellt avtal eftersom det är överenskomna servicenivåer och mål som är av vikt och dessa behöver inte ”avtalas” under så formella former om […]

Inga kommentarer ännu

Nov 15 2008

Rätt förutsättningar – var sak i rätt ordning

Publicerat av under IT Service Management

Vid genomförande av kvalitetshöjande åtgärder är det grundläggande att prioritera rätt, var sak i rätt ordning, så att realistiska förutsättningar finns för att det ska fungera i praktiken. Inte bara på pappret och i teorin. För att nämna ett exempel är kvalitetssäkring av ändringar, vilket bland annat innebär att ändringar testas innan dessa implementeras i […]

Inga kommentarer ännu

Nästa »