Arkiv för 'IT-revision' Kategori

Feb 20 2008

3 olika typer av nulägesanalyser

Publicerat av under Allmän,IT-revision

Begreppet nulägesanalys kan innebära olika typer av analyser och granskningar. De har olika syften och kan vara processmognadsanalys, processanalys och IT-revision. När något av de olika begreppen nämns är det därför befogat att ställa frågan vad som avses. Min syn på och definition av begreppen processmognadsanalys, processanalys respektive IT-revision är: Processmognadsanalys: Definiera mognadsnivå för en […]

Inga kommentarer ännu