Arkiv för 'IT Governance' Kategori

Sep 27 2009

IT branschen har lyckats igen

IT branschen har lyckats igen – med att urvattna innebörden av olika begrepp tills det slutligen inte är mycket kvar.

IT Governance (IT-styrning) är ett bra och aktuellt exempel på det. Jag har i tidigare inlägg, Inflation i IT Governance begreppet, skrivit några rader om det och hänvisat till benämningen av ISO/IEC 38500 och ISACAs certifiering CGEIT. Det är inte någon slump, utan troligen ansågs nödvändigt eftersom IT Governance begreppet är så urvattnat.[…]

Inga kommentarer ännu

Aug 31 2009

Inflation i IT Governance begreppet

Publicerat av under IT Governance

Det har under en tid gått inflation i användandet av begreppet IT Governance och i flertal sammanhang där det används som begrepp är det inte IT Governance som avses. Det har bland annat resulterat i att standarden ISO/IEC 38500 har fått benämningen ”Corporate governance of information technology”. I standarden framhålls att governance inte är management: […]

En kommentar än så länge

Apr 29 2009

IT Governance och Cobit

Publicerat av under Cobit,IT Governance

IT Governance och Cobit var temat för det senaste eventet i ISACA Malmös regi. Definition av begreppet IT Governance, om struktur och innehåll vad gäller Cobit dokumentationen[…]

2 kommentarer än så länge

Apr 26 2009

Risk och värde

Värde pratar många gärna om men inte lika ofta och gärna om risk. Risk uppfattas inte sällan som någonting negativt, som hindrar, och som man därför kanske väljer att inte se, ta reda på eller prata i termer av. I varje fall i Sverige till skillnad från USA där man ofta har en helt annan […]

Inga kommentarer ännu

Apr 07 2009

Cobit guide för Service Managers

Publicerat av under Cobit,IT Governance,Itil

ISACA har nu släppt en guide för Service Managers: Cobit user guide for Service Managers. Guiden ska ge en bättre förståelse för behovet av IT-styrning utifrån rollen som Service Manager.[…]

Inga kommentarer ännu

Nästa »