Arkiv för 'Investeringar' Kategori

Feb 03 2010

Knowledge management system ger inte lyckade projekt

Publicerat av under Investeringar

I artikeln Därför kraschar ditt projekt beskrivs vikten av kunskapsöverföring från projekt. Det inte är ovanligt att det inte görs någon formell överlämning. Med formell menar jag bland annat ett strukturerat sätt och att det sker till såväl drift som förvaltning.

Inga kommentarer ännu

Dec 10 2009

Dashboard över IT-investeringar

En dashboard körs i beta för att visa status på de stora IT-investeringar som görs av myndigheter. Intressant att se vilka projekt som initierats, storlek på investering, när projekten ska vara slutförda och status i form av grön, gul eller röd indikator.[…]

En kommentar än så länge