Arkiv för 'Förändring' Kategori

Dec 04 2009

Value alignment – värdeord och styrmedel

När man definierar värdeord och styrmedel är det av vikt att dessa är i samverkan och inte är motsägande.

Det kan tyckas fundamentalt att värdeord speglas i styrmedel som mål och ersättningsmodeller, men är i realiteten inte alltid lika självklart. […]

Inga kommentarer ännu

Sep 03 2009

Största problemen vid förändringar

Publicerat av under Förändring

IBM har publicerat en läsvärd studie kring förändringsprojekt. Jag har tidigare skrivit en del i tidigare inlägg om genomförande av förändringsprojekt där jag lyft fram bland annat vikten av de mjuka delarna som förändring av attityder och kultur. Det är en faktor som inte sällan underskattas. I studien listas de största utmaningarna/hindren där förändring av […]

Inga kommentarer ännu

Mar 22 2009

Organisationen som gärna anpassar sig och den som ogärna gör det

Kulturen i den anpassande organisationen kännetecknas av bland annat förtroende, entusiasm och integritet. Den icke anpassande organisa- tionen karaktäriseras av bland annat nonchalans och inåtvänt fokus vilket undergräver organisationens förmåga att ta till sig förändring. Kultur är någonting som man lär sig, oskrivna regler, och präglas av bland annat normer, värderingar, antaganden, principer, historier, riktlinjer […]

En kommentar än så länge

Jun 26 2008

(Miss)lyckas med förändring

Publicerat av under Förändring

8 av 10 misslyckas med omorganisationen är rubriken på en artikel i Veckans Affärer där följande finns att läsa: ”På frågan varför så många förändringsprocesser misslyckas svarar varannan att de inte lyckades vinna över medarbetarna och få dem att inse att förändringsprojekten var nödvändiga”. Min erfarenhet är att det inte är ovanligt att vikten av […]

Inga kommentarer ännu

Maj 20 2008

Itil trender

Publicerat av under Förändring,Itil

Gartner kom nyligen ut med rapporten ”Itil adoption trends”, i vilken konstateras att 51% (vilket är en ökning från tidigare års undersökning) säger att itil kräver stor förändring vad gäller kultur. Enligt min erfarenhet är det den vanligaste orsaken till varför itil initiativ misslyckas. Ofta på grund av för mycket fokus på och tilltro till […]

Inga kommentarer ännu

Nästa »