Arkiv för 'Corporate governance of IT' Kategori

Feb 19 2010

Effektiv verksamhetsstyrning av IT för bästa möjliga värde

Allt fler uppmärksammar vikten av effektiv verksamhetsstyrning av IT för att säkerställa att IT är i linje med affären, maximera värde, optimalt användande av resurser och att IT relaterade risker hanteras på lämpligt sätt.Verksamhetsstyrning av IT handlar inte om[…]

Inga kommentarer ännu

Feb 18 2010

Varför kan och bör ställas i många olika sammanhang

Fem frågor som jag använder frekvent och som är bra att utgå ifrån i många olika sammanhang är vad, varför, vem, när och hur. Den fråga som generellt inte ställs i tillräcklig omfattning är varför. Och till det kan man verkligen ställa sig frågan varför det är så.[…]

Inga kommentarer ännu

Nov 27 2009

G:et i GRC

GRC är en förkortning som man ser allt oftare. Det är en förkortning av Governance, Risk & Compliance. Därför blir jag något förundrad när jag läser om benämningen GRC i olika sammanhang och man helt eller till stora delar har missat G:et. Men så är det inte ovanligt att ”IT-branschen” ser förbi väsentliga saker, så varför inte också i detta sammanhang. […]

En kommentar än så länge

Sep 27 2009

IT branschen har lyckats igen

IT branschen har lyckats igen – med att urvattna innebörden av olika begrepp tills det slutligen inte är mycket kvar.

IT Governance (IT-styrning) är ett bra och aktuellt exempel på det. Jag har i tidigare inlägg, Inflation i IT Governance begreppet, skrivit några rader om det och hänvisat till benämningen av ISO/IEC 38500 och ISACAs certifiering CGEIT. Det är inte någon slump, utan troligen ansågs nödvändigt eftersom IT Governance begreppet är så urvattnat.[…]

Inga kommentarer ännu