Mar 08 2010

IT-tjej eller IT-kille: skillnad finns så länge skillnad görs

Publicerad av at 7:30 under IT-branschen

Nätverk för it-tjejer, speciella tjej priser, sajt för IT-tjejer, IT-utbildningar anpassade för att passa tjejer och artiklar där ”hon är kvinna” eller ”hon är IT-tjej”. Dessa exempel motverkar sitt syfte i och med att – så länge man gör den skillnaden kommer skillnaden att finnas.

Att göra om IT-utbildningarna för att fler tjejer ska söka är absurt. Det borde enbart finnas ett skäl till att ändra utbildningar och det är för att anpassa till behovet på arbetsmarknaden. Inom andra yrkeskategorier har det debatterats om avsaknad av killar, som inom vård och barnomsorg, med skillnaden att det inte har höjts några röster om att ändra utbildningarna. Där har mer konstaterats att killar tyvärr inte söker, punkt slut. Kanske är rent av debatten kring bristen på IT-tjejer och dess orsaker i sig en bidragande faktor till varför tjejer inte söker till IT-utbildningar.

Det finns IT-relaterade nätverk för tjejer. Vad ger egentligen ett kvinnonätverk för signaler och vad har det för egentligt syfte? Kan inte kvinnor föra givande diskussioner och ha ett utbyte med män, som helt vanliga kollegor i branschen? Som jag ser det motarbetar kvinnor sig själva. Om män hade startat ett nätverk ”IT-säkerhet för män” hade det säkerligen blivit liv i luckan och hade omskrivits som diskriminerande och högst olämpligt. Men nätverk som utesluter män är tydligen OK.

Det är också intressant att just begreppet ”tjej” oftast används, inte kvinna.

Angelica Haverblad

Inga kommentarer ännu

Trackback URI | Kommentars RSS

Lämna kommentar

Du måste vara inloggad för att lämna kommentar.