Arkiv för februari, 2010

Feb 25 2010

Möjligheter med teknik, inte tekniken som sådan

Publicerat av under Allmän

Få unga är intresserade av teknik men de flesta använder den. Det innebär att den yngre generationen har ett annat förhållningssätt till teknik än den som idag präglar IT-branschen. En enligt mig sund, välbehövlig och välkommen inställning.[…]

Inga kommentarer ännu

Feb 22 2010

Itil: Rollbeskrivningarna är inte ens good practise

Publicerat av under Itil

Om man tittar i itil litteraturen och använder dessa rollbeskrivningar rakt av, utan att analysera och sätta dessa i det praktiska sammanhanget, får man i vissa fall överlappningar och i flera fall saknas det också en hel del aktiviteter.[…]

Inga kommentarer ännu

Feb 19 2010

Effektiv verksamhetsstyrning av IT för bästa möjliga värde

Allt fler uppmärksammar vikten av effektiv verksamhetsstyrning av IT för att säkerställa att IT är i linje med affären, maximera värde, optimalt användande av resurser och att IT relaterade risker hanteras på lämpligt sätt.Verksamhetsstyrning av IT handlar inte om[…]

Inga kommentarer ännu

Feb 18 2010

Varför kan och bör ställas i många olika sammanhang

Fem frågor som jag använder frekvent och som är bra att utgå ifrån i många olika sammanhang är vad, varför, vem, när och hur. Den fråga som generellt inte ställs i tillräcklig omfattning är varför. Och till det kan man verkligen ställa sig frågan varför det är så.[…]

Inga kommentarer ännu

Feb 03 2010

Knowledge management system ger inte lyckade projekt

Publicerat av under Investeringar

I artikeln Därför kraschar ditt projekt beskrivs vikten av kunskapsöverföring från projekt. Det inte är ovanligt att det inte görs någon formell överlämning. Med formell menar jag bland annat ett strukturerat sätt och att det sker till såväl drift som förvaltning.

Inga kommentarer ännu