Arkiv för september, 2009

Sep 27 2009

IT branschen har lyckats igen

IT branschen har lyckats igen – med att urvattna innebörden av olika begrepp tills det slutligen inte är mycket kvar.

IT Governance (IT-styrning) är ett bra och aktuellt exempel på det. Jag har i tidigare inlägg, Inflation i IT Governance begreppet, skrivit några rader om det och hänvisat till benämningen av ISO/IEC 38500 och ISACAs certifiering CGEIT. Det är inte någon slump, utan troligen ansågs nödvändigt eftersom IT Governance begreppet är så urvattnat.[…]

Inga kommentarer ännu

Sep 11 2009

Helpdesk redan på medeltiden

Publicerat av under Allmän

Floran av berättelser om användare som kontaktar helpdesk tar aldrig slut. Det som kan tyckas självklart för en person är inte alltid det för någon annan. Så var det uppenbarligen redan på medeltiden…[…]

En kommentar än så länge

Sep 03 2009

Största problemen vid förändringar

Publicerat av under Förändring

IBM har publicerat en läsvärd studie kring förändringsprojekt. Jag har tidigare skrivit en del i tidigare inlägg om genomförande av förändringsprojekt där jag lyft fram bland annat vikten av de mjuka delarna som förändring av attityder och kultur. Det är en faktor som inte sällan underskattas. I studien listas de största utmaningarna/hindren där förändring av […]

Inga kommentarer ännu

Sep 02 2009

10 missar att undvika

Publicerat av under Processorientering

I en artikel listas Gartners 10 EA (enterprise architecture) missar vilka är bra och kan tillämpas vid design och etablering av IT-processer.[…]

Inga kommentarer ännu