Arkiv för augusti, 2009

Aug 31 2009

Inflation i IT Governance begreppet

Publicerat av under IT Governance

Det har under en tid gått inflation i användandet av begreppet IT Governance och i flertal sammanhang där det används som begrepp är det inte IT Governance som avses. Det har bland annat resulterat i att standarden ISO/IEC 38500 har fått benämningen ”Corporate governance of information technology”. I standarden framhålls att governance inte är management: […]

En kommentar än så länge