Arkiv för april, 2009

Apr 29 2009

IT Governance och Cobit

Publicerat av under Cobit,IT Governance

IT Governance och Cobit var temat för det senaste eventet i ISACA Malmös regi. Definition av begreppet IT Governance, om struktur och innehåll vad gäller Cobit dokumentationen[…]

2 kommentarer än så länge

Apr 26 2009

Risk och värde

Värde pratar många gärna om men inte lika ofta och gärna om risk. Risk uppfattas inte sällan som någonting negativt, som hindrar, och som man därför kanske väljer att inte se, ta reda på eller prata i termer av. I varje fall i Sverige till skillnad från USA där man ofta har en helt annan […]

Inga kommentarer ännu

Apr 18 2009

En strategi i ”byrålådan” eller…

Publicerat av under Affären & IT

Det är skillnad mellan att ha en IT strategi som ”finns i byrålådan” och en som bidrar till att målen för kärnverksamheten infrias. I verksamheter där värde och nytta med IT ifrågasätts finns sällan en IT strategi som är sammanhängande med affärsstrategin.[…]

Inga kommentarer ännu

Apr 13 2009

Lansering av Haverblads Tanke|sfär

Publicerat av under Allmän

Idag lanserades Haverblads Tanke|sfär, en informationssida om styrning och ledning av IT.[…]

Inga kommentarer ännu

Apr 12 2009

Från teori till praktik

Publicerat av under Allmän

Teori är ofta enkel att läsa sig till och det är när det kommer till praktisk tillämpning som de stora frågorna ställs på sin spets. Frågeställningar som hur man bäst går tillväga i den egna verksamheten, var och med vad man börjar, vilka fallgropar som finns och vilka aktiviteter som bör omfattas för att lyckas […]

Inga kommentarer ännu

Nästa »