Arkiv för mars, 2008

Mar 06 2008

Ramverk för IT Service Management

Publicerat av under IT Service Management

De ramverk som finns att tillgå måste anpassas eftersom verksamheter ser olika ut och har olika behov och krav. För att identifiera vilka processer som ska omfattas av ramverket utgår man ifrån det ramverk som har tagits fram för IT-styrning och uppsatta mål och strategi med IT Service Management. Den bästa eller enda lösningen finns […]

Inga kommentarer ännu