Arkiv för februari, 2008

Feb 20 2008

3 olika typer av nulägesanalyser

Publicerat av under Allmän,IT-revision

Begreppet nulägesanalys kan innebära olika typer av analyser och granskningar. De har olika syften och kan vara processmognadsanalys, processanalys och IT-revision. När något av de olika begreppen nämns är det därför befogat att ställa frågan vad som avses. Min syn på och definition av begreppen processmognadsanalys, processanalys respektive IT-revision är: Processmognadsanalys: Definiera mognadsnivå för en […]

Inga kommentarer ännu

Feb 16 2008

Syfte och mål med processmognad

Publicerat av under Processorientering

Vid genomförande av processmognadsanalyser och definiering av mognads- nivåer måste syfte och mål vara tydlig. Några frågeställningar som kan vara till hjälp: – Varför ska den genomföras och i vilket syfte ska informationen användas? – Varför ska vi nå en högre mognadsnivå för en specifik process, vilket värde ger det? – Om en processmognadsnivå höjs, […]

Inga kommentarer ännu

Feb 09 2008

Få certifieringar inom IT har ett värde

Publicerat av under IT-branschen

Det finns många olika certifieringar inom IT-området, både tekniska och inom de ”mjuka” delarna. Värdet med flertal av dessa certifieringar kan ifrågasättas och de säger egentligen inte någonting om den certifierades kompetens och erfarenhet. Och har därmed inte något värde varken för arbetsgivare eller för kunder och därmed inte heller för den certifierade personen. Certifieringar […]

En kommentar än så länge