Arkiv för januari, 2008

Jan 30 2008

Den förbisedda resursen

Det är få verksamheter som gör kompetens inventeringar. Om man ser kompetens som en resurs, vilket man borde göra, borde också kompetens inventeringar vara en självklarhet. Ofta finns kompetens som inte är känd. Det innebär att verksamheten inte använder och tar tillvara på de resurser som faktiskt finns. Vilket i sin tur också innebär att […]

Inga kommentarer ännu

Jan 25 2008

Sammanhållning och kompetensöverföring saknas

Publicerat av under IT-branschen

Läste artikeln ”Sammanhållning bakom Ikeas framgång” och ”Kunskaperna viktigast för Ikea” där också kompetensöverföring nämns som en kritisk framgångsfaktor. I Computer Sweden har det nyligen skrivits om att allt fler konsulter väljer att starta eget. En av faktorerna till detta är säkert i flera fall att just sammanhållning och kompetensöverföring lyser med sin frånvaro inom […]

Inga kommentarer ännu

Jan 21 2008

Medlet är inte målet – vad:en och hur:en

Publicerat av under Allmän,Mål och nyckeltal

Ibland blir det mer fokus på hur:en än på vad:en. Hur är hur man ska uppnå någonting (medlet) och vad är vad det är man ska uppnå (målet). Faktum är att formulerade mål inte sällan är medel, varför egentliga mål saknas. För att nämna ett exempel: Mål: Tydliga roller och ansvar Som jag ser det […]

En kommentar än så länge

Jan 15 2008

Kunskap, kompetens och erfarenhet

Kunskap, kompetens och erfarenhet är vanligt använda begrepp, men vad är innebörden och därmed skillnaden? Kompetens innebär att klara av en uppgift genom att ha rätt kunskap och förmåga. För att ta till sig kunskap och omsätta den till kompetens måste förmåga att använda och relatera till kunskapen finnas. Först då blir kunskap kompetens. Erfarenhet […]

Inga kommentarer ännu