Sep 19 2010

Kritiskt granskande i valtider

Publicerad av under Allmän

Det är alltid intressant att följa en valrörelse. Hur man lägger fram och argumenterar för olika budskap och förslag. Kritisk granskning gäller, så är det med alla påståenden och information. Inom såväl politiken som i många andra sammanhang.

Inga kommentarer ännu

Mar 15 2010

Tjänstekatalog med vilket syfte?

Publicerad av under IT Service Management

Innan man påbörjar arbetet med att ta fram en tjänstekatalog (Service catalogue) måste syfte vara formulerat och förankrat. Det primära syftet är vanligen att känna till och ha kontroll på vad som krävs för att leverera och ge support på en specifik IT-tjänst.[…]

Inga kommentarer ännu

Mar 11 2010

Används på fel sätt

Publicerad av under Itil

Itil hänger ikke med i 2010 är rubriken på en artikel i norska Computerworld. Resonemanget är att tidigare var tekniken i fokus, nu är det användaren, vilket jag själv har gjort gällande i olika sammanhang, att itil är för teknikfokuserat[…]

Inga kommentarer ännu

Mar 08 2010

IT-tjej eller IT-kille: skillnad finns så länge skillnad görs

Publicerad av under IT-branschen

Nätverk för it-tjejer, speciella tjej priser, sajt för IT-tjejer, IT-utbildningar anpassade för att passa tjejer och artiklar där ”hon är kvinna” eller ”hon är IT-tjej”. Dessa exempel motverkar sitt syfte i och med att – så länge man gör den skillnaden kommer skillnaden att finnas.[…]

Inga kommentarer ännu

Mar 03 2010

IT-slöseri under lupp

Publicerad av under Mål och nyckeltal

Statligt it-slöseri under lupp, nu ska Riksrevisionen göra en granskning av IT-projekt som sprängt sin budget. I USA har man infört en dashboard över alla myndigheters IT -investeringar vilken finns tillgänglig på internet för alla.[…]

Inga kommentarer ännu

Nästa »